LESOTEKA projektiva, inženirski biro d.o.o.

Vorančev trg 1 2380, Slovenj Gradec
Slovenija

Davčna številka: SI25349376 
Matična številka: 6683843000

Smo projektivno podjetje za pripravo projektne in tehnične dokumentacije gradnje inženirskih objektov.
Začetki projektiranja v našem podjetju so stari že več kot 70 let. Prvi začetki izvirajo iz ustanovitve podjetja GG Slovenj Gradec, d. d., leta 1947, kot načrtovanje gozdnih prometnic, v zadnjih 30 letih pa podjetje nadaljuje intenzivnejši razvoj na tem področju, s poudarkom na načrtovanju oz rekonstrukcijah občinskih cest, po letu 2000 pa tudi državnih cest.
V letu 2014 je naše podjetje pridobilo status inženirskega biroja in smo si tako odprli pot za samostojno načrtovanje inženirskih objektov širšega pomena s poudarkom na prometni in komunalni infrastrukturi, zunanji ureditvi poslovnih in trgovskih objektov ter načrtovanjem premostitvenih objektov in podpornih konstrukcij vključno s hidravličnimi izračuni in urejanjem vodotokov.
S stalnim usposabljanjem zaposlenih ter s posodabljanjem programske opreme zagotavljamo odlično kakovost storitev v koraku s časom. Nudimo celovito podporo pri projektiranju oziroma izdelavi projektne dokumentacije v skladu z Gradbenim zakonom in tehničnimi specifikacijami. Samostojno izdelujemo projektno dokumentacijo za gozdne prometnice, lokalne ceste, državne ceste, mostove, podporne zidove, zunanje ureditve individualnih in poslovnih oz trgovskih objektov ter kanalizacijske sisteme padavinskih in odpadnih voda.
Pri svojem delu uporabljamo najsodobnejšo programsko opremo, s katero lahko zagotavljamo tehnično dobre in racionalne rešitve v relativno kratkem času, seveda skupaj s tehnično usposobljenim kadrom.
Smo samostojno, nepovezano podjetje in tako lahko delamo transparentno in zanesljivo.

Lesoteka projektiva

+386 031 650 849

robert.lenart@lesoteka.si