LESOTEKA projektiva, inženirski biro d.o.o.

Vorančev trg 1 2380, Slovenj Gradec
Slovenija

Davčna številka: SI25349376 
Matična številka: 6683843000

Smo člani Inženirske zbornice Slovenije oz. smo vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev.  Inženirska zbornica Slovenije je samostojna poklicna organizacija inženirjev in geodetov, ki v Republiki Sloveniji zagotavlja strokovnost in varuje javni interes na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstvo tretjih oseb.
IZS je prepoznavna in vplivna strokovna zbornica zadovoljnih članov, katerih kakovostne inženirske storitve pripomorejo k večji gospodarski rasti ob istočasnem upoštevanju pravil trajnostnega razvoja in kodeksa poklicne etike.
Zagotavljajo nam:

  • varovanje in zastopanje interesov strok in pooblaščenih inženirjev, združenih v zbornici v strokovni in širši javnosti;
• svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo dejavnosti na področju graditve in urejanja prostora;
• zagotavljanje strokovnosti vseh pooblaščenih inženirjev.

Lesoteka projektiva

+386 031 650 849

robert.lenart@lesoteka.si