LESOTEKA projektiva, inženirski biro d.o.o.

Vorančev trg 1 2380, Slovenj Gradec
Slovenija

Davčna številka: SI25349376 
Matična številka: 6683843000

Tedensko zaključujemo tekoče projektno in tehnično dokumentacijo, kjer vseskozi pridobivamo nove izkušnje in krepimo naše znanje:

• Več kot 1000 projektov gozdnih prometnic in lokalnih cest s pripadajočimi mostovi in podpornimi zidovi; večinoma v koroških, štajerskih in dolenjskih občinah
• Več kot 100 projektov na državnih cestah, kot so vozišča širine do 6,5 m in dolžine do 4 km, hodniki za kolesarje in pešce, križišča, avtobusne postaje, škarpe, mostovi.
• Več kot 50 projektov celovite infrastrukture in zunanje ureditve večjih stanovanjskih, trgovskih, poslovnih, industrijskih in gospodarskih kompleksov.
• Kompleksna cestna in komunalna infrastruktura ter zunanja ureditev novih vrtcev (vrtec Šmartno, vrtec Legen, vrtec Podgorje, Vrtec Ravne na Koroškem, vrtec Horjul…).
• Samostojne premostitvene konstrukcije z razponom do 22,0 m.

Lesoteka projektiva

+386 031 650 849

robert.lenart@lesoteka.si